Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat

Kwaliteit door maatwerk

Wereldwijd wordt iedereen onderworpen aan het Corona-virus (COVID-19) en heeft een grote impact op ons allen en ons dagelijks leven. Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat neemt deze ontwikkeling erg serieus en houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM en maatregelen door de overheid gesteld. Onderstaand de richtlijnen uiteengezet:

Algemeen
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?

Advies:

Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD).

Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Wanneer moet je thuisblijven?

  • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts
  • Bij koort boven 38 graden.

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je weer aan het werk:

  • Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.
  • Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Continuïteit
Komt de continuïteit in gevaar door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19) overleg dan met de GGD over de mogelijkheid werknemers te testen.

Extra maatregelen
Bij functies waarbij dat mogelijk is, wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/ of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.