Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat

Kwaliteit door maatwerk

Klachten en kwaliteit

Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat verleent zorg volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg) om zo goed mogelijk de kwaliteit te waarborgen. Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht. Deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat is aangesloten bij Solo Partners Klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de verleende zorg door Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat, kunt u zich in eerste instantie wenden tot de eigenaar van deze organisatie (Jelmer Timmer).

Jelmer Timmer heeft een beroepsregistratie (sociaal agoog) bij Registerplein onder nummer 461025058. Daarnaast is Jelmer Timmer SKJ-geregistreerd onder registratienummer 140020420. Ook is Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat aangesloten bij beroepsvereniging BPSW.