Meerdere invalshoeken

Er bestaat niet zoiets als één juiste werkwijze of invalshoek. Iedereen heeft immers zijn eigen overtuigingen, zijn eigen waarheid. In mijn optiek zijn er meerdere wegen die naar het doel toe kunnen leiden. Het is mijn intentie om met de werkwijze zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de hulpvrager.

Vanuit studie en werkervaring met methodieken vanuit cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering tracht ik een bewustwording op gang te brengen, die iemand in staat stelt verandering bij zichzelf te verwezenlijken. Verder sta ik open-minded in het leven en probeer ten alle tijden niet te veroordelen en onvoorwaardelijk met mensen in contact te treden. Met deze elementen in huis, heb ik ervaren dat hiermee doelen bereikt worden en er daadwerkelijk verschil gemaakt kan worden.

8 peilers

Om zaken van elkaar te onderscheiden en om tot een concreet begeleidingsplan te komen, wordt de hulpvraag binnen één van de 8 peilers geplaatst:

  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Werk/dagbesteding/opleiding

Deze peilers beslaan een groot gedeelte van het dagelijks leven. Zodra duidelijk is onder welke peiler de hulpvraag past, kan een werkwijze/invalshoek gekozen worden, die helpt de hulpvraag te beantwoorden. Het kan zijn dat er op meerdere gebieden hulpvragen liggen. In dat geval worden allereerst alle hulpvragen op de juiste plek in kaart gebracht, om tot een krachtig begeleidingsplan te komen.''De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.'' Nelson Mandela