Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat

Aanmelden

Er zijn verschillende mogelijkheden om u bij ons aan te melden voor ambulante begeleiding voor uzelf, uw kind of uw cliënt.

 

In de meeste gevallen kunt u via uw gemeente een indicatie voor ambulante begeleiding aanvragen. In het geval van volwassenen kunt u zich wenden tot de WMO. In het geval van jeugd kunt u zich wenden tot de jeugdconsulent of wijkteam van uw gemeente.

 

U kunt er ook voor kiezen om zorg particulier in te kopen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met ons opnemen.