Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat

Diensten

Ambulante begeleiding jeugd

 

Jelmer Timmer Hulpverlening op Maat richt zich hoofdzakelijk op indivduele ambulante begeleiding van jeugd. Hierbij kunt u denken aan begeleiding thuis, op school/stage of wanneer een jongere op een woongroep woont, op de woongroep. Als ambulant begeleider helpt Jelmer jongeren bij hun dagelijkse bezigheden. Jongeren geven zelf, of met hulp van ouders/verzorgers en vaak de jeugdconsulent/jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder, aan waar ze hulp bij willen hebben. Het overkoepelende doel is om jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten leven en wonen en dus wordt ingestoken op het leren zoveel mogelijk op eigen benen te staan.

Ambulante begeleiding WMO

 

Naast begeleiding aan jeugd bieden wij ook ambulante begeleiding vanuit de WMO (volwassenen). Wij bieden deze vorm van begeleiding individueel aan. U kunt hierbij denken aan orde brengen in uw leven, dagelijkse zaken regelen en activiteiten plannen. Maar ook praktische zaken, zoals de administratie doen. Soms is er tijdelijke hulp nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en u het daarna zelf kunt.

 

Wanneer u begeleiding krijgt vanuit de WMO, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is meestal € 19,- per 4 weken, maar kan hoger uitvallen. Dit wordt berekend aan de hand van uw inkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl. 

Online coaching

 

Wij bieden naast de ambulante zorg ook online coaching aan. Vandaag de dag hebben veel mensen een drukke agenda en niet altijd de mogelijkheid om naast hun dagelijkse bezigheden nog meer de deur uit te zijn. Online coaching ondervangt dit en kunt u vanuit huis doen op een moment dat u goed uitkomt. 

Praktijkondersteuner GGZ

 

Sinds december 2023 is Jelmer ook werkzaam als Praktijkondersteuner GGZ binnen de huisartsenzorg.